Božidar Novak, lobiranje kot ustaljena praksi razvitih demokracij. Najširša definicija lobiranja ta pojem opredeljuje kot „izvajanje odnosov z vplivnimi javnostmi“. Bolj kot to, kaj lobiranje je, je v današnji družbi pomembno odgovoriti na vprašanje: „Zakaj je lobiranje potrebno“? V svoji knjigi Lobiranje je vroče, Božidar Novak ugotavlja, da je odgovornost lobistov skupaj z vplivnimi javnostmi soustvarjati take zakone in pogoje, da bo čimveč koristi tako za družbo, kot za posameznika, podjetje ali ogranizacijo. Lobiranje ni nič drugega kot usklajevanje širših družbenih interesov. V procesu nastajanja zakonodajnih okvirov sodeluje mnogo strokovnjakov in seveda vlada z resornimi ministrstvi. Kljub temu, pa je nemogoče vse zakone uskladiti z vsemi interesi vseh ljudi in vseh podjetij v državi. To je organizacijsko nemogoče podvig. V tem primeru so lobisti tisti, ki v vlogi zunanjih partnerjev opozarjajo, usmerjajo, svetujejo, se angažirajo v zakonodajnem procesu na način, da predstavljajo stališča tistih družbenih skupin, ki se počutijo izrinjene iz procesa odločanja o posameznem zakonu. Božidar Novak pravi, da je osnovni namen lobiranja ustrezno argumentiranje izbranega stališča. Lobiranje ni nič drugega kot prepričevalno komuniciranje. Lobiranje kot proces skrbi za to, da se sistem nepopolnih informacij, s katerimi operira zakonodajna veja oblasti, čim bolj približa sistemu popolnih informacij, s katerimi operirajo trg ali posamezniki. Lobisti so nemalokrat tisti, ki s svojim angažiranjem vplivajo na vsebino zakonov, ki bi sicer bili zelo kratkovidno determinirani in predvsem v skladu z apetiti dnevne politike. Tako predstavljajo lobisti tudi svojevrstno varovalko demokracije, kjer z zaščito interesov posamezni podjetij, ki jih zastopajo, ščitijo interese celotne gospodarske panoge, ki se počuti ogroženo s strani posameznih zakonov. Temu v prid gre dejstvo, da so najučinkovitejša sredstva pritiska na oblast še vedno izvajana z argumenti „izgube delovnih mest“, „škodljivosti za zdravje“. V svoji knjigi Lobiranje je vroče, Božidar Novak lobiranje podkrepi z izjavo, da so politične odločitve brez sodelovanja javnosti obsojene na propad. Transparentno lobiranje je vedno tisto, ki v svojih metodah izvajanja pritiskov na vplivno javnost med ključne argumente postavlja širše družbene interese, strahove, želje, potrebe. Res je, da se v stroki lobiranja pretakajo ogromne količine denarja. Vplivanje na nastanjanje zakonodaje je drag proces. In vendar kapitalska zahtevnost lobiranja kot dejavnosti predstavlja tisto ključno varovalko pred pretiranim izkoriščanjem loibranja za neetične projekte. Bolj kot je projekt vplivanja na zakonodajo drag, večja je potreba lobistov da združijo več interesnih skupin, organizacij, podjetij ali posameznikov v svojem portfelju „argumentov“. Dnevi individualnega forsiranja interesov posameznega podjetja navkljub drugačni širši družbeni potrebi, so mimo. Z višanjem standarda posamezne družbe, se višajo tudi aspiracije družbe do zakonodajnega telesa. Povpraševanje po lobiranju je v stalnem porastu. S knjigo Lobiranje je vroče, Božidar Novak lobiranje označi za eno najbolj perspektivnih dejavnosti v odnosih z javnostmi za naslednje desetletje. Po mnenju avtorja je razlog za večanje potreb po lobističnih storitvah v nenehnem večanju zakonskih regulativ v družbi, na trgu, pri izdelavi proizvodov, pri zaščiti meja, trgovini, odnosu do okolja. Tako po mnenju Božidarja Novaka v naslednjem desetletju lahko pričakujemo nadaljevanje dvoštevilčne rasti lobistične dejavnosti tako v Sloveniji kot v EU merilu.

Izbrana literatura, Božidar Novak lobiranje:
Lobiranje je vroče (Komuniciranje z vplivnimi javnostmi za menedžerje, Maribor: SPEM Komunikacijska skupina, 2006)

  • Share/Bookmark

Božidar Novak